FREE SHIPPING for all orders over R1000! Discount Code: TTB FREE SHIPPING

Malan, Prof. J.S. - Gevare van die nuwe era-beweging

Malan, Prof. J.S. - Gevare van die nuwe era-beweging

Regular price R 15 Unit price  per 

Second-hand books in good condition. Images sourced from the internet. All books are cleaned before shipment/collection.

Description:

Die Nuwe-Era-beweging het in die tagtigerjare met mening tot die wêreldtoneel toegetree, en vervul die rol as wegbereider vir die komende wêreldregering en Babiloniese wêreldgodsdiens van die Antichris. Binne die raamwerk van sy kosmiese eenheidsbeskouings poog die beweging om alle godsdienste met mekaar te verenig en sodoende die grondslag vir 'n mistiese wêreldbroederskap te lê. 'n Humanistiese selfbeeld, kontak met die onsigbare (okkultiese) wêreld deur middel van meditasie en die ontwikkeling van buitesintuiglike waarnemingsvermoëns, word aktief bevorder. Die humanistiese sielkunde met sy beklemtoning van latente psigiese kragte, asook onderrigtegnieke soos suggestopedie, vind ten nouste hierby aansluiting.

In hierdie boek word ook besondere klem op holistiese genesing gelê, as een van die frontorganisasies waar mense in die netwerk van die Nuwe Era-beweging ingetrek word. Daar word na 'n verskeidenheid mistiese genesingstegnieke verwys, divinasie, spiritisme, die aanwending van kosmiese energie, natuurgenesing, die herstel van verswakte auras, asook selfgenesing deur middel van visualisering. Deur hierdie okkultiese psigo-tegnieke plaas baie mense onbewustelik bindings op hulleself.

Die Nuwe Era-beweging is 'n komplekse netwerk van bewegings, organisasies en ideologieë wat sy aanslag op alle lewensterreine rig. Suid-Afrika word aktief in hierdie netwerk ingetrek, en ons sal ernstig op hierdie berekende aanslag op ons vryheid en Christelike waardes moet reageer voordat dit té laat is.