FREE SHIPPING for orders over R1000! Discount Code: TTB FREE SHIPPING

Pretorius, J.W.M. - Sosiopedagogiek

Pretorius, J.W.M. - Sosiopedagogiek

Regular price R 35 Unit price  per 

Second-hand books in good condition. Images sourced from the internet. All books are cleaned before shipment/collection.

Description:

Hierdie omvattende publikasie ondersoek die gesin, skool en samelewing vanuit 'n sosiopedagogiese perspektief.

Hoofstuk 1 Die Sosiopedagogiek as wetenskap

Hoofstuk 2 Die gesin in sosiopedagogiese perspektief

Hoofstuk 3 Die skool in sosiopedagogiese perspektief

Hoofstuk 4 Multikulturele onderwys

Hoofstuk 5 Die sosialisering van die leerling in die skoolsituasie

Hoofstuk 6 Sosiale fasette van die klassituasie

Hoofstuk 7 Riglyne vir opvoedingskommunikasie in die lessituasie

Hoofstuk 8 Die samelewing in sosiopedagogiese perspektief

Hoofstuk 9 Dwelm- en alkoholmisbruik

Hoofstuk 10 Jeugmisdaad

Hoofstuk 11 Milieugestremdheid

Hoofstuk 12 Jeugselfmoord

Hoofstuk 13 Satanisme

Hoofstuk 14 Kindermishandeling

Hoofstuk 15 Opvoedingsfoute en verhoudingsversteuringe in die gesinsituasie